Baden Powell

Baden Powell

De stichter van de scoutsbeweging Robert Baden-Powell werd geboren in het jaar 1857 op 22 februari.
Van het jaar 1877 tot 1907 was hij officier en later generaal in het Britse koloniaal leger en diende in alle delen van het Britse wereldrijk.
Alhoewel niet begunstigd door het fortuin, werkte hij zich op door eigen arbeid en verdiensten. Als officier was hij verkenner, geheim agent en woudloper. Hij beleefde meer dan een kwart eeuw gevaarlijke en roemvolle avonturen. In 1899 publiceerde hij een boekje Aids to scouting, een methode om soldaten beter op te leiden.
Hij werd door gans Engeland bewonderd na de verdediging van het stadje Mafeking tijdens de Boerenoorlog (1898 - 1902). Alhoewel hij ze bevochten had, waardeerde hij deze stambroeders, de boeren, om hun hard, eenvoudig en dapper leven, hun rotsvast geloof, hun vaardigheid in het verkennen, in woudloperij, in kamperen en openluchtleven. Hij wilde dat de jeugd van zijn vaderland zoveel mogelijk zou leven als die taaie, krachtige kerels en zoals de kolonialen en ontdekkingsreizigers, die hij in Azië en Afrika had ontmoet.
Deze ervaring bracht hem ertoe een trainingsprogramma op te stellen; het resultaat daarvan, neergelegd in Scouting for boys (1907), werd wereldwijd bekend. Het boek legde sterk de nadruk op eigenschappen als vaderlandslievendheid, hulpvaardigheid en onbaatzuchtigheid, burgerzin, moed, vindingrijkheid, discipline en improvisatievermogen. Op moderne lezers maakt het op een aantal punten een gedateerde indruk (de wetenschappelijke en geneeskundige principes die erin worden verkondigd zijn grotendeels sterk achterhaald) maar de erin gepropageerde 'normen en waarden' houden onverkort de gemoederen bezig en spelen zeker ook in het huidige scouting nog een belangrijke rol. Het boek is een merkwaardige mengeling van extracten uit spannende jongensboeken, sterke verhalen, tips en trucs, kampeer- en spoorzoekersvaardigheden, en aanwijzingen voor begeleiders en is ook tegenwoordig nog zeer leesbaar.

In 1907 stichtte hij de Boy-Scouts of verkenners. De werkwijze bij de Boy-Scouts was volledig gebaseerd op Baden-Powells boek. Deze beweging breidde zich zo snel uit, dat Baden-Powell zijn ontslag nam als generaal om zich volledig te kunnen wijden aan scouting.
In 1916 werden de welpen opgericht en 1910 stichtte hij samen met zijn zuster Agnes de gidsen.

Op de wereldjamboree van 1920 te Londen werd hij uitgeroepen tot Chief-Scout of the World. In 1909 kreeg hij de titel Knight en in 1929 werd hij verheven tot Baron Baden-Powell of Gilwell.

Tot 1937 bleef hij de spil van de organisatie. Op 8 januari 1941 overleed hij op 84 jarige leeftijd en werd hij begraven aan de voet van Mount Kenia (Kenia).

Tot slot schreef Baden-Powell in zijn testament voor alle scouts:

"Probeer deze wereld een beetje beter te verlaten dan je haar vond"