Huidige totems

Kapoenen

Mattis - Zelfbewust Penseelaapje

Het Penseelaapje behoort tot de klauwaapjes. Het is een actief dier dat het meest in beweging is wanneer andere dieren in de schaduw liggen te rusten. Tegenover vreemden is hij wantrouwig en prikkelbaar. Over het algemeen is de Penseelaap eigenzinnig. Soms gedraagt hij zich als een stout kind. Hij is behendig en klimt goed. Deze goede imitator is soms vreesachtig van aard. Hij bekommert zich om een zieke kameraad.

Siemon - Handige Sneeuwuil

De Sneeuwuil is een krachtige vogel, sterk en niet snel van zijn stuk te brengen. Hij reageert rustig en bedaard. Hij is zeker niet bang en in staat om zich te verdedigen tegen veel grotere dieren. Contact met andere soorten zoekt hij niet. Als hij nog jong is staat hij zelfs vijandig tegenover de eigen soort, maar uit ervaring wordt hij meestal een beschermer van zijn zwakkere soortgenoten. Hij is niet luidruchtig, lijkt vaak afwezig, maar kan met doordachte ideeën voor de dag komen. Zijn verschijning blijft zelden onopgemerkt.

Hannelore - Meelevende Scholekster

De Scholekster is een waad- en trekvogel. Dit groepsdier is behulpzaam tegenover vrienden. Hij is ordelijk en meestal opgewekt, maar soms plots opvliegend en luidruchtig. Hij is verstandig, soms listig. De Scholekster is territoriaal en zal zijn gebied met een zekere agressiviteit verdedigen.

Ninya - Zorgeloze Patrijs

De Patrijs is een standvastige en rustige akkervogel, slim, verstandig en leerzaam. Deze vogel past zich aan alle levensomstandigheden aan. Hij heeft een goed gemeenschapsgevoel en is vredelievend. Hij is opofferingsgezind en bijzonder teder en trouw tegenover partner en kroost. De Patrijs toont deze eigenschappen alleen bij zijn familie. Hij verlevendigt de omgeving. De Patrijs is kalm, voorzichtig en tevreden.

Nina - Selectieve Maki

Deze halfaap is lenig, behendig en vlug. De Maki leeft in groep en is afwisselend actief en rustig. Soms is ze koppig. De Maki geeft een aangename indruk en ze is gewoonlijk zachtaardig, zorgzaam en vreedzaam.

Welpen

Nick - Goedaardige Bosbok

Deze kleine antilope leeft in tegenstelling tot de anderen alleen. Hij heeft sterk ontwikkelde zintuigen. De Bosbok kan heel grote sprongen maken. Aanvallers vinden in hem geen gemakkelijke prooi: hij biedt hevig weerstand. Hij kan panters en wilde honden doden door ze op de hoorns te nemen.

Evelyn - Serene Gans

Dit is de stammoeder van onze tamme gans. Zij komt veel voor in heel Europa maar zij is moeilijk te benaderen omdat zij altijd er op haar hoede is. Het zijn goede vliegers en zwemmers. Het is een erg trouwe vogel, met sociale banden, men gelooft dat ze zelfs koppeltjes voor het leven vormen. De dieren zijn vrij gulzig.

Anneleen - Nieuwsgierige Sifaka

Deze halfaap voelt zich goed in kleine groep. Ze is uiterst vreedzaam en vriendelijk. Ze is gevoelig en heeft fijn ontwikkelde zintuigen. Ze is vreedzaam maar kan zich onverdraagzaam tonen tegenover anderen. De jongen worden door de Sifaka zorgzaam beschermd, soms bijna vertroeteld. Ze is slim en bedachtzaam. Alleen bij gevaar wordt ze snel onzeker en luidruchtig. De Sifaka houdt ervan ondeugende of uitdagende streken uit te halen. Ze is meelevend en eerlijk. Ze is zelden uitermate enthousiast, maar wel behulpzaam en gedienstig.

Maurin - Ingetogen Saterhoen

Saterhoenen leven teruggetrokken in de Aziatische bergwouden, meestal alleen of in kleine groepjes. Ze zijn niet wantrouwig, maar wel schuw; doch wanneer ze eenmaal aan een nieuwe situatie zijn aangepast, zijn ze trouw en aanhankelijk. Ze zijn geduldig en kalm, en reageren zelden impulsief, ook niet als er gevaar dreigt. Als aanpassing aan hun ruwe leefomgeving hebben saterhoenen een sterke overlevingsdrang en zijn ze, meer dan andere fazanten, niet bang van aard.

Ken - Enthousiaste Agame

Deze hagedis is een schrokop. Hij is grappig, ontdeugend, nieuwsgierig en uitdagend. De Agame past zich vlot aan. Hij is erg snel, soms merkwaardig, maar ongevaarlijk. De Agame is verzot op zon en warmte. Hij imiteert zijn vijanden door grootdoenerij.

Jongverkenners

Nils - Ondoorgrondelijke Jariboe

Grote ooievaar. Voorzichtig en schuw. Sommige zijn verdraagzaam, anderen zijn liever alleen. Ze zijn trouw en dankbaar bij vriendelijke behandeling.

Leen - Standvastige Beo

Deze koddige sprekende vogel voelt zich op alle terreinen thuis. Zij leeft in groepjes. De Beo is nieuwsgierig, erg actief, rumoerig, maar toch tamelijk schuw. Zij is aanhalig, vriendelijk en steeds snel geïnteresseerd. Het is een goede imitator.

Kobe - Bescheiden Ibis

De Ibis is over het algemeen geen schuwe vogel. Hij leeft in grote kolonies en heeft niet veel vijanden. De Ibis is verstandig en heeft een rustige en waardige manier van doen.

Verkenners

Aurélie - Plagerige Papegaai

"Apen met veren" worden ze genoemd. De Papegaai heeft alle eigenschappen van de aap, zowel de goede als de slechte. Ze is de verstandigsteonder de vogels, maar ook de meest onberekenbare en humeurige. Ze is voorzichtig en sluw en heeft een uitstekend onderscheidingsvermogen en een ongelooflijk goed geheugen. Ze vergeet de haar aangedane belediging of de ontvangen weldaad niet. Ze is zelfbewust, trots, moedig, schrander en trouw. Maar ze is tevens opvliegend en soms boosaardig. De Papegaai is een goede imitator en een voortdurende kwetteraar. Papegaaien beseffen echter niet wat ze zeggen. De jonge vogels zijn zeer sociaal, de volwassen paren snel jaloers. Als huisdieren zijn ze heel makkelijk te houden en men kan veel plezier beleven aan hun bijzonder grappige reacties.

Kathy - Prikkelbare Sint-Bernard

De Sint-Bernard dankt zijn naam aan de werkelijk bestaande honden die in het gebergte op zoek gaan naar verdwaalde mensen. Ze zijn bijzonder sterk, scherpzinnig en uitermate trouw. Ze zijn moedig, goedaardig en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Voortrekkers

Stijn - Gedienstige Mangoest

De Mangoest is waakzaam en actief. Hij beweegt zich heel snel voort. Wanneer hij over het gras loopt, zijn lijf en staart in één lijn gestrekt, lijkt het alsof hij geen poten heeft. Hij rust veel en is gek op zonnebaden. De Mangoest is heel vindingrijk om voedsel te bemachtigen.